Simppeli CRUD-ohjelma - Mikko Nissinen

Screenshot:

Kun MySQL-serveri on käynnissä ja siellä on joku tietokanta, yhdistä sinne ja tee taulu.
mysql> USE kannan_nimi
mysql> CREATE TABLE testi (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, jotain VARCHAR(512)) charset='utf8';

myslitesti.php (muuta tietokannan nimi, käyttäjänimi ja salasana):
<form method="post" action="myslitesti.php">
<input name="new"></input>
<input type="submit" value="Lisää"></input>
</form>
<ol>
<?php 

$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;charset=UTF8;dbname=TIETOKANTA', 'KÄYTTÄJÄNIMI', 'SALASANA');

if(isset($_POST['new'])) {
  $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO testi (jotain) VALUES (:jotain);");
  $stmt->bindParam(':jotain', $_POST['new']);
  $stmt->execute();
}

if(isset($_POST['modify'])) {
  if(isset($_POST['delete'])) {
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM testi WHERE id = (:id);");
    $stmt->bindParam(':id', $_POST['id']);
    $stmt->execute();
  } else {
    $stmt = $pdo->prepare("UPDATE testi SET jotain=(:jotain) WHERE id=(:id);");
    $stmt->bindParam(':jotain', $_POST['modify']);
    $stmt->bindParam(':id', $_POST['id']);
    $stmt->execute();
  }
}

$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM testi;');
$stmt->execute();
$rows = $stmt->fetchAll();

foreach($rows as $row) {
  echo '<li><form method="post" action="myslitesti.php"><input type="hidden" name="id" value="'.$row['id'].'"></input><input name="modify" value="'.$row['jotain'].'"></input><input type="submit" value="Muuta"></input><input name="delete" type="submit" value="Poista"></input></form></li>';
}

?>
</ol>